Smartere IT-løsninger for bedrifter med 5-100 brukere

Rask og kompetent IT-support med kontroll på akkurat ditt IT-miljø

 

iTKONSULENT1 Helpdesk tilbyr en rask og kompetent IT-support. Her kan du få hjelp med alt fra vanlige bruker-spørsmål, feilsøking og problemløsing – til installasjon og konfigurasjon.

Vi er tilstrekkelig store for å kunne tilby en rask og kompetent support, og tilstrekkelig små for å kunne ta et personlig ansvar for alle våre kunder og deres IT-miljøer. Når du ringer inn kommer vi til å vite hvem du er.

 

 

Fordeler med iTKONSULENT1 Helpdesk

 

 

  • Remote og on-site support
  • Rask responstid
  • Alarm og utbedring av feil
  • Personlig service
  • Kontroll på akkurat ditt IT-miljø

Slik fungerer det

En agent installeres på samtlige enheter i nettverket. De installerte agentene gjør det mulig å utføre fra inventering og remote-styring til overvåking og proaktiv IT-drift.

 

Feilrapportering gjøres direkte via e-post eller telefon.

Alle saker logges i vårt interne support-system og hver sak tildeles et oppdrags-nummer. Her garanterer vi att alle oppdrag behandles og påbegynnes senest innen avtalt responstid i.h.h.t. serviceavtale. I de tilfellene hvor iTKONSULENT1 ikke kan løse oppdraget eksternt garanterer vi at vi utfører feilsøk og utbedring av feil OnSite

Supporten er bemannet hverdager kl. 09:00 – 19:00 (dag før helg 09:00 – 17:00).

For mere informasjon om vår total-løsning og våre tjenester se Kundens egen IT-avdelning.

Kontakt gjerne meg for ytterligere rådgivning og konsultasjon

Magne Eivindson

Senior Advisor IT Management and Cloud 47-99 58 80 80 – magne@itkonsulent1.no, iTKONSULENT1

Ytterligere rådgivning

14 + 6 =