Smartere IT-løsninger for bedrifter med 5 til 100 ansatte.

Proaktiv og automatisert
IT-drift

iTKONSULENT1 tilbyr en proaktiv og automatisert IT-drift. Vi sørger for at ditt IT-miljø alltid er oppdatert, sikkert og tilgjengelig.

Sikkerhetsoppdateringer og andre fixer i IT-miljøet sendes ut sentralt. Overvåkning skjer 24/7, og eventuelle feil som oppdages via alarm tas hånd om raskt manuelt eller med automatikk. Med moderne RMM-verktøy sentraliserer vi våre arbeidsprosesser, og en stor del av tidligere manuelle oppgaver kan automatiseres og tids-styres. For å kunne sikre at systemet fungerer som det skal utfører vi fortløpende service-kontroller og årlige kvalitetskontroller.

 

Fordeler med iTKONSULENT1 IT-drift

  • Kontinuerlig overvåkning 24/7
  • Alarm og tiltak ved feil
  • Håndtering av patch
  • Programoppdateringer
  • Servicekontroller
  • Kvalitetskontroller

Slik fungerer det

En agent installeres på samtlige enheter i nettverket. Den installerte agentene muliggjør i sin tur att vi kan utføre alt fra inventering og fjernstyring til overvåkning og pro-aktiv IT-drift.

Kontinuerlig overvåkning

Kontinuerlig automatisert overvåkning skjer med hjelp av RMM (Remote Monitoring and Management tool). Samtlige servere, klienter og mobile enheter overvåkes 24/7. Overvåkning og monitorering justeres og forbedres fortløpende, blant annet så trimmes og tilpasses systemet etter kjente feil og brister som oppdages via supporten, eventlogger og manuelle kontroller.

Alarm og tiltak ved feil

Oppstår et problem hos en kunde som igjen krever at noe må gjøres så varsles iTKONSULENT1 helpdesk gjennom automatiserte alarmer. Eksempel på alarm kan være feil på maskinvare, lite plass på disk eller stopp i tjenester. Når vi mottar en alarm gjør iTKONSULENT1 en vurdering om feilen må utbedres umiddelbart eller om vi skal meddele dette til kunden først.

Patch Management

iTKONSULENT1 benytter RMM til utrulling og styring av patcher. Automatisert distribusjon av Microsofts sikkerhetsoppdateringer til både Windows-servere og Windows-klienter skjer til planlagte tider satt opp sammen med kunden. Kritiske sikkerhetsoppdateringer godkjennes automatisk og øvrige oppdateringer godkjennes manuelt av iTKONSULENT1 innen de rulles ut.

Program-oppdateringar

Programoppdateringer og installasjon av nye versjoner av programvare på eksisterende IT-miljø distribueres via RMM.

Service-kontroll

For å kvalitetssikre kundens IT-miljø foretar vi regelmessige automatiserte servicekontroller. Servicekontrollene planlegges via ordre og gjennomføres via script. Eksempelvis kontrolleres status på backup, patching og disktrending.

Kvalitetskontroller

Kvalitetskontrollen skjer manuelt og her utfører vi en mer grundig kontroll og gjennomsøking av IT-miljøet. Kvalitetskontrollen kontrollerar blant annet at funksjon “Service-kontroll” fungerer med god kvalitet gjennom å manuelt utføre disse kontrollene. Eksempelvis tester vi restore av backup.

Tiltak ved feil

Skulle en feil oppstå i den daglige driften vil feilsøk og utbedring være dekket i vår fastprisavtale. Om eksempelvis en server skulle kræsje så er hela arbeidsstrømmen inkludert i avtalen – fra feilsøking og innkjøp av ny hardware hele veien til installasjon og konfigurasjon.

Tekniske forutsetninger

En agent installeres på samtlige av deres servere og klienter som kommuniserer med vårt system. Trafikken er kryptert og ingen porter må åpnes i brannmuren fra Internet, eneste port mot sentral server hos Itkonsulent1 må være åpen.

Driften overvåkes  24/7 og eventuelle feil utbedres av supporten som er bemannet hverdager kl. 09:00 – 19:00 (dag før helg 09:00 – 12:00).

For mer informasjon om vår totalløsning og våre tjenester se Kundens egen IT-avdelning.

Kontakt gjerne meg for ytterligere rådgivning og konsultasjon

Magne Eivindson

Senior Advisor IT Management and Cloud 47-99 58 80 80 – magne@itkonsulent1.no, iTKONSULENT1

Ytterligere rådgivning

13 + 6 =